header eb finance in control
  • Start
  • Blog
  • Wijzigingen belastingplan 2016 voor particulier

Wijzigingen belastingplan 2016 voor particulier

Het belastingplan 2016 is door de eerste en tweede kamer goedgekeurd.
Volgens minister Asseher gaat de koopkracht met gemiddeld 1,8% stijgen. Ruim 90% van de mensen gaat erop vooruit, een huishouden kan zelfs gemiddeld € 800,- meer overhouden, en werkenden zelfs € 1.200,-.

De belangrijkste maatregelen :

Tarieven inkomstenbelasting : De eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt 0,05% hoger, de tweede en derde schijf, waar de meeste inkomens in vallen wordt met 1,6% verlaagd. Tevens is de derde schijf verlengd met € 8.548,-, zodat men pas 52% belasting betaald indien er meer dan € 66.421,- inkomen wordt ontvangen.  

Arbeidskorting en Algemene heffingskorting :

In 2016 wordt de algemene heffingskorting iets verhoogd en naarmate het inkomen hoger wordt langzaam afgebouwd.
De arbeidskorting wordt met € 883,- verhoogd, om werken lonender te maken. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk en wordt afgebouwd tot nihil bij een inkomen van circa € 111.600,-. Gemiddeld genomen zullen werknemers in 2016, met uitzondering van de hogere inkomens, meer arbeidskorting genieten ten opzichte van 2015.

Wijzigingen kind regelingen :

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (tegemoetkoming voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar) wordt verhoogd, ook de kinderopvangtoeslag wordt voor de meeste ouders met 5,8% verhoogd.

Wijzigingen voor ouderen :

De ouderenkorting in de inkomstenbelasting wordt verhoogd. Dit geld voor inkomsten tot circa € 35.800,- De verhoging is om de koopkracht van gepensioneerden te repareren. Dit is echter niet voldoende om de afschaffing van de ouderentoeslag in box 3 te repareren. Door de afschaffing van de ouderentoeslag zal de vermogensgrens voor de zorgtoeslag en huurtoeslag eerder worden bereikt en er een hogere eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zorg op grond van de AWBZ.

Vermogensrendementsheffing box 3:

Vanaf 2016 mag men ruim € 3.000,- meer vermogen hebben. Het heffingsvrij vermogen wordt in 2016 € 24.437,- per belastingplichtige. Door deze verhoging zullen er in 2016 zo’n 200.000 minder belastingplichtigen belasting betalen in box 3.

Veel maatregelen zijn niet terug te vinden op het loonstrookje, maar hebben wel invloed op de koopkracht. Dat geldt ook voor de lagere inflatieverwachting en de sterker stijgende contractlonen.

Er zijn nog meer specifieke maatregelen opgenomen in het belastingplan 2016. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust contact met mij op.

Afdrukken E-mailadres

EB Finance in Control
Zwaagdijk 167
1684 ND  Zwaagdijk
Ingeschreven KvK onder nr: 64914917.